Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 16/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας- χώματος και μαρμάρου

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/20.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10301/17.1.2007 (ΦΕΚ Β 100/30.1.2007) Υποχρεωτική από: 20.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top