Ιματισμού 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 89/20.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12808/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1510/13.10.2006) Υποχρεωτική από: 20.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top