Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 32/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/31.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13069/26.10.2006 (ΦΕΚ Β 1637/7.11.2006) Υποχρεωτική από: 31.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top