Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ. 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 101/2.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12999/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1620/3.11.2006) Υποχρεωτική από: 2.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top