Πλεκτού ενδύματος 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 92/26.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12995/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1642/8.11.2006) Υποχρεωτική από: 26.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top