Δερματίνων ειδών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 27/24.5.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11924/7.7.2006 (ΦΕΚ Β 966/20.7.2006) Υποχρεωτική από: 24.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top