Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας) 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 61/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) 3/17.12.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top