Τυποποιημένων Τροφίμων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιημένων Πρόχειρων - Στιγμιαίας Παρασκευής Τροφίμων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 98/31.7.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top