Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 8/11.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12813/28.9.2006 (ΦΕΚ Β 1522/17.10.2006) Υποχρεωτική από: 12.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top