Ξεναγών όλης της χώρας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.10.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 134/7.11.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12993/15.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 10.11.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top