Τουριστικών Γραφείων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ) (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 99/1.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13000/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1620/3.11.2006) Υποχρεωτική από: 8.9.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top