Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών
ημερήσιων εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμήμα Κοιν. Επιθ. Αχαίας (Πατρών) 4/3.7.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top