Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 54/26.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12600/31.8.2006 (ΦΕΚ Β 1383/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 26.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top