Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.4.2006) (ΟΕΒΕΝΗ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης
(Ορθή επανάληψη της από 17.3.2006 ΣΣΕ, Πρ. Κατ. Ε. Ηρακλείου Κρήτης 1/31.3.2006)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/28.4.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11828/28.6.2006 (ΦΕΚ Β 1029/31.7.2006) Υποχρεωτική από: 3.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top