Κλινικών 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 28/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων κλπ., όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/12.7.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top