Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 31/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 22/18.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13189/5.9.2001 (ΦΕΚ Β 1214/21.9.2001) Υποχρεωτική από: 20.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top