Ρυμουλκών 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού
των Εργαζομένων στα Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 4/11.1.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top