Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.1.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου
(Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/1.2.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10704/19.4.2001 (ΦΕΚ Β 530/9.5.2001) Υποχρεωτική από: 22.2.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top