Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική της από 19.7.2000 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 63/29.6.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top