Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις Καθημερινές Επαρχιακές Εφημερίδες μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (διετής)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 3/18.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13389/27.9.2001 (ΦΕΚ Β 1283/5.10.2001) Υποχρεωτική από: 26.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top