Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2006 έως 28.2.2007)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 2/15.6.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top