Διαγνωστικών κέντρων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2007) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας για το έτος 2007

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 56/26.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12644/5.9.2007 (ΦΕΚ Β 1813/10.9.2007) Υποχρεωτική από: 26.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top