Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2007

Περιγραφή: 

Δ.A. 15/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2/5.3.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11174/19.4.2007 (ΦΕΚ Β 691/3.5.2007) Υποχρεωτική από: 30.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top