Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης-μελών της ΕΤΙΤΑ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος-μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε (διετής)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:24/24.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11726/7.6.2007 (ΦΕΚ Β 1039/26.6.2007) Υποχρεωτική από: 24.4.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top