Ιματισμού 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (8.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 38/18.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13031/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 18.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top