Πλεκτού ενδύματος 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:41/23.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12175/17.7.2007 (ΦΕΚ Β 1688/23.8.2007) Υποχρεωτική από: 23.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top