Δερματίνων ειδών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:45/5.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12643/5.9.2007 (ΦΕΚ Β 1813/10.9.2007) Υποχρεωτική από: 5.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top