Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/8.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12576/29.8.2007 (ΦΕΚ Β 1756/3.9.2007) Υποχρεωτική από: 8.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top