Βαφεία-Καθαριστήρια 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.6.2007) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία
καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 51/11.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12646/5.9.2007 (ΦΕΚ Β 1813/10.9.2007) Υποχρεωτική από: 11.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top