Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 30/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 15/29.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8605/573/5.2.2008 (ΦΕΚ Β 260/29.6.2007) Υποχρεωτική από: 29.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top