Κλωστοϋφαντουργίας 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (21.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2007

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/6.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13033/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 6.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top