Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης μελών της Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε (διετής)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:35/14.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11725/7.6.2007 (ΦΕΚ Β 1039/26.6.2007) Υποχρεωτική από: 14.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top