Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (διετής)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:36/16.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12414/7.8.2007 (ΦΕΚ Β 1579/17.8.2007) Υποχρεωτική από: 16.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top