Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 54/25.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13019/4.12.2007 (ΦΕΚ Β 2355/11.12.2007) Υποχρεωτική από: 25.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top