Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου Σ.Δ.Α.Μ.

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 68/11.7.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top