Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2000

Περιγραφή: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Σ.Σ.Ε. (4.1.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 4/28.1.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top