Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 9/27.8.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top