Ξεναγών όλης της χώρας 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.9.07) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών όλης της χώρας (ΠΟΕΤ)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 87/8.10.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top