Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2007 έως 28.2.2008)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/27.9.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top