Τυποποιημένων Τροφίμων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.11.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων- στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/8.1.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top