Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες Κρήτης) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.1.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών- Μαρμαροτεχνιτων που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/22.1.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top