Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:18/13.4.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 19736/1574/11.6.2009 (ΦΕΚ Β 1208/19.6.2009) Υποχρεωτική από: 13.4.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top