Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ.Κοιν. Επιθ. Δυτ Τομέα Αθηνών: 3/10.4.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37846/1971/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1020/2.6.2008) Υποχρεωτική από: 10.4.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top