Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νομό Ηρακλείου Κρήτης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 5/14.5.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 68970/3218/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 4.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top