Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/11/07 έως 30/12/08)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ.Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: 19/14.5.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47820/2309/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 14.5.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top