Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2011

Περιγραφή: 

ΔΑ 26/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης-μελών της ΕΤΙΤΑ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος-μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:17/8.2.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top