Δερματίνων ειδών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:27/2.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 52775/2459/15.7.2008 (ΦΕΚ Β 1489/29.7.2008) Υποχρεωτική από: 2.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top