Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/6.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 52780/2461/15.7.2008 (ΦΕΚ Β 1461/24.7.2008) Υποχρεωτική από: 6.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top