Ιματισμού 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (15.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 32/9.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 50484/2387/8.7.2008 (ΦΕΚ Β 1412/17.7.2008) Υποχρεωτική από: 9.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top