Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (20.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:57/7.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 73274/3441/22.10.2008 (ΦΕΚ Β 2253/4.11.2008) Υποχρεωτική από: 7.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top